V pondělí 13. května na atletickém hřišti u základní školy 1. máje proběhl rodinný závod dvojic ATLETIKA PRO CELOU RODINU. I přes počáteční déšť a hokejový zápas „našich“ v televizi dorazilo 120 návštěvníků a zapsalo se 54 soutěžních dvojic. Společně s moderátorem Pavlem Konštackým všichni závodníci vytvořili skvělou atmosféru a ukázali, že se nějakého deštíku a mokra nezaleknou. Po počátečním představení ATLETIKY Rýmařov a informacích o jejím působení v Rýmařově jsme se pustili do úvodní hry a rozcvičky. Poté si závodníci vyzkoušeli disciplíny v hodu pěnových oštěpem, slalomový běh, štafetový běh a skok z místa. Vše samozřejmě ve dvojicích, protože hlavní myšlenkou celé akce bylo propojit aktivitu dětí s aktivitou rodinných příslušníků. Poukázat na to, že pro zdravý vývoj dětí a získání běžných pohybových dovedností výborně funguje „jít příkladem“. Při závěrečném vyhlášení všichni účastníci získali medaili, diplom a dárek.

Chci poděkovat Českému atletickému svazu a jejím zástupcům - Ivetě Rudové, Ditě Franklové a Robertovi Novotnému, že akci podpořili svojí přítomností, vybavením a odměnami. A dále trenérkám Lence, Katce a Petře, které v den akce a několik týdnů před ní udělaly velký kus práce, aby akce proběhla a návštěvníkům se líbila. Za moderování Pavlovi Konštackému, za fotografie Šárce Kutové, za zapůjčení ozvučení Jakubovi Valovi, za lékařský dozor Ondřeji Strnadelovi, za bezplatný pronájem hřiště a toalet ZŠ 1. máje, za sehnání skupiny 10ti pomocníků na disciplínách Karlu Tomanovi, za kreativitu při doplňkových disciplínách a pomoc při vyhlašování Ivě Hofírkové, Adrianě Casciani a Báře.

A v neposlední řadě všem dospělákům, kteří přivedli svoje děti a užili si atletické odpoledne s námi.

Myslím, že ATLETIKA Rýmařov si nemohla přát lepší start svého působení. Budeme se těšit na viděnou na dalších akcích a s vašimi dětmi od záři na trénincích.

Za celý tým Jana Strnadelová