PROPOZICE

BĚH ZÁMECKÝM PARKEM

Místo:                                     Zámek Janovice 17. 6. 2022

Druh závodu:                         běžecké závody pro děti

Prezence:                               od 15:00 - 16:00

Start první kategorie:            16:00

Startovné:                              zdarma

Pořadatel:                              ATLETIKA Rýmařov z. s.

Ředitel závodu:                     Jana Strnadelová, tel: 776 565 346

 

Kategorie a délka tratě:
4 roky a mladší – DÍVKY                 150 m

4 roky a mladší – CHLAPCI             150 m


5–6 let – DÍVKY                              300 m

5–6 let – CHLAPCI                          300 m

 

7–8 let – DÍVKY                              500 m

7–8 let – CHLAPCI                          500 m

9–10 let – DÍVKY                            600 m

9–10 let – CHLAPCI                        600 m

 

11–12 let – DÍVKY                           800 m

11–12 let – CHLAPCI                      800 m


13 let a starší (max 17 let) – DÍVKY          1 000 m

13 let a starší (max 17 let) – CHLAPCI       1 000 m

 

 

Jiné:
Každý účastník (zákonný zástupce) startuje na vlastní nebezpečí a je povinen respektovat pravidla silničního provozu a pokynů pořadatelů. Pořadatel neručí za škody na zdraví a majetku závodníků. Toto účastník (zákonný zástupce) stvrzuje zaprezentováním na startovní listině.