Kontaktujte nás: 776565346 | atletikarymarov@centrum.cz

Sportovní klub ATLETIKA Rýmařov z.s. vznikl na začátku roku 2019. Byl založen za účelem výchovy dětí ke zdravému životnímu stylu formou pohybové aktivity. 

Cílem je u dětí vytvářet kladný vztah k pohybové aktivitě a minimalizovat dopad negativních společenských jevů, které vznikají mimo jiné jako produkt nekvalitně tráveného volného času. Cílem Atletické přípravky je všestranný rozvoj základních pohybových schopností, zvládnutí co největšího množství pohybových dovedností, základy atletických disciplín (běh, hod, skok), gymnastiky apod. Vše formou různých tradičních i netradičních her a zábavných nácviků. Našim cílem je, aby si děti v přípravkách získaly návyk k pravidelnému všestrannému pohybu, který může být základem pro pozdější specializaci na atletiku nebo jakýkoliv jiný sport.

Atletická přípravka ATLETIKY Rýmařov má skupinu „Atletické školky“ určenou pro děti ve věku 5-7let, skupinu „Atletické přípravky“ pro děti od 8-11 let.

V případě, že se nám přihlásí více dětí ve věku 10 a 11 let, budeme rozdělovat atletickou přípravku na malou přípravku (8-9 let) a velkou přípravku (10-11). V blízké budoucnosti bychom chtěli vytvořit i skupinu žactva pro děti vě věku 12-15 let.

Těšíme se na setkání s vašimi dětmi i s vámi.

Tým ATLETIKA Rýmařov